• جاده قدیم کرج-ابتدای سه راه شهریار-شهرک صنعتی گلگون-خیابان چهارم شمالی-پلاک 24

TDS متر

مواد جامد محلول در آب یا همان “Total Dissolved Solids” یا همان (TDS) که در واقع میزان شفافیت آب را نشان می دهد
از دستگاه تی دی اس متر یا سختی سنج می توان برای تعیین TDS آب استفاده کرد ، واحد سنجش TDS میلی گرم در لیتر یا PPM است که مقدار استاندارد آن برای آب شرب ۳۰ PPM تا ۹۰ PPM می باشد.