• جاده قدیم کرج-ابتدای سه راه شهریار-شهرک صنعتی گلگون-خیابان چهارم شمالی-پلاک 24

متابی سولفیت سدیم SBS

پودر بلوری به رنگ سفید مایل به زرد است که به عنوان یک عامل ضد عفونی کننده ، آنتی اکسیدان و احیاکننده یا نگهدانده استفاده میشود .