• جاده قدیم کرج-ابتدای سه راه شهریار-شهرک صنعتی گلگون-خیابان چهارم شمالی-پلاک 24

سوئیچ های فشار

از سوئیچ های فشار به منظور کنترل فشار، در بازه مورد نظر، در فرآیند های مختلف استفاده می شود.