• جاده قدیم کرج-ابتدای سه راه شهریار-شهرک صنعتی گلگون-خیابان چهارم شمالی-پلاک 24

رزین های آنیونی و کاتیونی

رزین های آنیونی و کاتیونی در فرآیند های تبادل یونی، برای تصفیه آب استفاده می شوند